Oferta

Proces comiesięcznej współpracy :

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania dowodów księgowych (nie później do 15 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście lub skorzystać z możliwości odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Dopuszczalne jest także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, Pozwala to na znakomite obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub zostaną one Państwu przesłane w formie papierowej lub elektronicznej.

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Dokumenty księgowe podatnika zasadniczo przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

Usługi za pośrednictwem internetu.

Możliwe jest świadczenia usługi na "odległość" bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła w trakcie miesiąca zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

Kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych jak i o różnego rodzaju spółkach prawa cywilnego, handlowego.

 • prowadzenie Ksiąg Handlowych ( pełna księgowość),
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • pełna obsługa ZUS, US, GUS, PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • rozliczanie PIT-ów
 • kapitał początkowy
 • biznes plany
 • monitoring należności i zobowiązań
 • prowadzenie profesjonalnej korespondencji urzędowo-biznesowej;
 • sporządzanie bilansów i raportów finansowo-księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla instytucji leasingowych i banków i innych specjalistycznych raportów na zamówienie;

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, gdy zamierzacie Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.